Onze visie

Naar een duurzaam, sociaal en betaalbaar energiesysteem

De bestaande energievoorzieningen op basis van fossiele brandstoffen, stoten gezamenlijk teveel CO2 uit, naast alle andere CO2 die onze samenleving veroorzaakt. De negatieve invloed die dat veroorzaakt op het klimaat en de leefomgeving is dramatisch. Echter, de wijze waarop de energievoorziening in Nederland nu is georganiseerd, staat noodzakelijke verbetering of vernieuwing in de weg.

Energie Samen en alle daaraan verbonden organisaties, waaronder Energie Samen Gelderland, zien coöperatief ondernemen als (deel van) de oplossing. Niet alleen voor de noodzakelijke verduurzaming maar ook als middel om de energietransitie te versnellen.

Coöperatief ondernemen

Wij geloven in de sociale en bottom-up aanpak van energiecoöperaties. Een coöperatie is immers deel van een duurzaam en sociaal systeem: bewoners die zich verenigen en zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming van de eigen straat, wijk of woonplaats. Zij hebben energieopwekking in eigen hand en delen de opbrengst met de lokale gemeenschap.

Lokaal ervaar je dat je samen meer kunt bereiken, dat je er niet alleen voor staat. Het lokale samenwerken helpt ook bij andere opgaven zoals het verbeteren van biodiversiteit en natuur of van zorg voor de mensen in je naaste omgeving.

Arien Scholtens, voorzitter

Van, voor, door bewoners

Alle energiecoöperaties en initiatieven staan voor dezelfde opgave: hoe versterken wij onze basis en worden wij robuuster, hoe professionaliseren wij en hoe zorgen we ervoor dat steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om lid te zijn van de energiecoöperatie in de buurt; om zeggenschap en eigenaarschap in praktijk te brengen; om een zinvolle bijdrage te leveren en dat samen met anderen te doen.

Samen sterk

Energie Samen Gelderland ondersteunt de samenwerking tussen de energiecoöperaties in de 6 Gelderse regio’s. Wij bieden hulp aan bestaande en nieuwe energie-initiatieven, maken leden wegwijs met behulp van ons uitgebreide netwerk van experts en zorgen ervoor dat we lokale kennis en ervaring zoveel mogelijk delen en verrijken. Ook behartigen we de belangen van onze leden bij lokale en regionale overheden.

Energie Samen Gelderland is deel van de landelijke organisatie Energie Samen en vernieuwt de eigen activiteiten in afstemming met hen.

Kracht van energiecoöperaties
Illustratie regen.co.uk

We werken intensief samen met de volgende organisaties: