Klimaatplan

We kunnen dit plan samen versterken

In december 2020 ontvingen we het Gelders Klimaat- en beleidsplan van de provincie Gelderland. Deze versie van het klimaatplan is vooral een provinciaal beleidsstuk. Het is niet innovatief en op belangrijke aspecten zelfs terughoudend en vaag met een disclaimer dat het plan waarschijnlijk onvoldoende is om de ambitie van 55% CO2-reductie in 2030 te halen.

Bundel beleid en acties vanuit de energieke samenleving

Samen met de provincie kunnen we dit plan versterken. Onze insteek is: bundel beleid en acties vanuit de energieke samenleving. Daarom hebben we onze leden dit klimaatplan voorgelegd, de reacties samengevoegd en opnieuw bij hen getoetst. Aan de hand daarvan heeft Energie Samen Gelderland 14 concrete adviezen en voorstellen geformuleerd.


Documenten