Maatschappelijke tender

De maatschappelijke tender is een cruciaal onderdeel voor de vergunningverlening van zon en windprojecten op land.

Veel energiecoöperaties en gemeenten willen dat grootschalige wind- en zonprojecten zoveel mogelijk in lokaal eigendom worden uitgevoerd. Omdat het belang van een maatschappelijke tender nog onvoldoende bekend is, brengen wij dit bij alle betrokkenen onder de aandacht. Zowel bij onze leden als bij de gemeenten. Want beleid in combinatie met deze maatschappelijke tender zorgt voor de beste kansen. Kansen voor lokaal eigendom, zeggenschap, omgevingsfonds en gesocialiseerd grondbeleid.

Handreiking

Ben je lid? Maak gebruik van onderstaande handreikingen om gemeenten in de regio te informeren en te stimuleren om in actie te komen. Deel deze informatie ook met andere energiecoöperaties. Hoe meer mensen van deze methodiek op de hoogte zijn, hoe beter. Heb je vragen of heb je hulp nodig om deze methode te introduceren bij je eigen gemeente? Neem contact op met:


Documenten maatschappelijke tender

Document over het gemeentelijke beleidskader

Masterclass maatschappelijke tender

Masterclass maatschappelijke tender (duur 1:50 min)
Bespreking van een methodiek om het streven van ‘50% lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten te realiseren.
Gelders Energieakkoord, oktober 2021