Privacy

Wie zijn we

Energiesamengelderland.nl is de website van Energie Samen Gelderland (ESG). Wij zijn als volgt te bereiken:

  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64201112
  • Telefoon: 06 81 66 75 46
  • E-mailadres: info@energiesamengelderland.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ESG kan persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons doorgeeft.

We verwerken je persoonsgegevens om je per e-mail te kunnen benaderen. We vragen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens: je naam en e-mailadres. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

We verstreken persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op onze website worden geen persoonlijke gegevens verzamelt en wordt niets doorgegeven aan externe servers. We meten het aantal bezoekers en pageviews, een lijst met de meest bezochte artikelen en een registratie van welke verwijzende websites bezoekers afkomstig zijn. De cookies voor een betere herkenning van terugkerende bezoekers zijn gedeactiveerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

ESG legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je lidmaatschap en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten en diensten, bijvoorbeeld via een mail nieuwsbrief.

Als je inzage wilt hebben in je gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mail-nieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit doorgeven via info@energiesamengelderland.nl. We zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiligen

ESG neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van ESG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er zijn aanwijzingen van misbruik of als je meer informatie wilt over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ESG via info@energiesamengelderland.nl.

Tot slot

Wijzigingen
ESG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2020