Werkplaatsen/CoP’s

Kracht van een
Community of Practice

Netwerkorganisatie Energie Samen Gelderland vergroot en versnelt de impact van lokale energie-initiatieven van burgers. Daarom organiseren we regelmatig werkgroepen, de zogenaamde Community of Practices, om kennis en praktijkinformatie te delen. Deze werkgroepen staan open voor iedereen die kan bijdragen aan het onderwerp.

Wat is een CoP precies?

Een Community of Practice (CoP) is een praktisch ingestelde werkgroep waar mensen ervaringen en praktijkinformatie delen en ontwikkelen over specifieke projecten waaraan zij werken. In Gelderland hebben de CoP’s over energieprojecten een lange en sterke traditie. Voor de deelnemers is het een effectieve en doelgerichte manier van werken en sociaal waardevol. En dat is erg belangrijk omdat we in toenemende mate met verschillende belanghebbenden tot afspraken moeten komen.

Interesse in een van de onderstaande CoP’s, meld je aan!

Heb je interesse in een van de CoP’s stuur een bericht naar de contactpersoon van de werkgroep. Iedereen die kan bijdragen aan de kennis over het onderwerp kan zich hiervoor aanmelden.

CoP Warmte

Ervaren experts helpen minder ervaren initiatiefnemers bij het ontwikkelen van coöperatieve warmte initiatieven. Nu in alle gemeenten de warmte transitie visies het licht zien, liggen hier grote kansen.

Contactpersoon:
Lex Hoefsloot, copwarmte@energiesamengelderland.nl

CoP Opslag (en Flex)

Deelnemers presenteren hun opslag projecten, ambities of dilemma’s. Externe partijen worden gevraagd om een sub-thema of oplossing te presenteren. Opslag en flex zijn hot-topics nu de netten vol zitten en de waarde van opgewekte duurzame elektriciteit steeds beter moet worden afgestemd op de vraag.

Contactpersoon:
Marcel Paques, copopslag@energiesamengelderland.nl

CoP Samenwerking Gemeenten

Deze CoP is bedoeld voor mensen van coöperaties en van gemeenten. Afhankelijk van het onderwerp zijn ook extra gasten welkom. We maken het zo praktisch mogelijk. Het doel is om de energietransitie te versnellen door de samenwerking tussen coöperaties en gemeenten te versterken. Dat doen we door kennis en ervaring uit te wisselen over een goede rolverdeling, kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden en de beste manier van het vastleggen en vergoeden van afspraken. Dat doen we algemeen en met thema’s waar de samenwerking het meeste oplevert (lokaal eigendom, energieloketten, zon op dak, projecten zon en wind). Zo word je tijdens de bijeenkomst al wijzer van elkaar.

Contactpersoon:
Willem van Wingerden, copgemeenten@energiesamengelderland.nl

CoP Natuur Inclusieve ontwikkeling

Meervoudig ruimtegebruik, het verbeteren en vergroten van het natuur areaal en ontwikkeling van energietoepassingen moeten veel meer hand in hand gaan. Via deze CoP brengen we dat streven in de praktijk.

Contactpersoon:
Nando Habraken, copnatuur@energiesamengelderland.nl

Zelf een CoP starten?

Zou je zelf een CoP willen organiseren? Wij kunnen je daarbij ondersteunen door trekkers te vinden, partners voor (IT platform) ondersteuning of we helpen je bij het werven van fondsen. We checken ook of het onderwerp niet al ergens op een CoP-achtige manier worden opgepakt. Als dat het geval is, dan kunnen we een bestaand initiatief misschien versterken.

Suggesties voor nieuwe CoP’s:

Oplossen Energie Armoede
Gezamenlijke Projectontwikkeling (coöperaties en commerciële ontwikkelaars)
Project Financiering
Energie voor Wind Energie
Slimmer Zon op dak
Participatie Versterken in Gelderse RESSEN

Heb je interesse om een nieuwe CoP te organiseren en wil je met ons sparren over de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op.