Maatschappelijke tender

Informeer en stimuleer de lokale overheden om de maatschappelijke tender in te zetten. Maak gebruik van de voorbeeld brieven voor colleges van B&W en gemeenteraden.

Belang maatschappelijke tender

Veel energiecoöperaties en gemeenten willen dat grootschalige wind- en zon-projecten zoveel mogelijk in lokaal eigendom worden uitgevoerd. Voor de vergunningverlening daarvan is de maatschappelijk tender onmisbaar. Het belang hiervan is nog onvoldoende bekend.

Daarom brengen wij dit graag zoveel mogelijk bij de leden en de gemeenten onder de aandacht. Want stevig beleid in combinatie met de maatschappelijke tender zorgt voor de beste kansen voor lokaal eigendom, zeggenschap, omgevingsfonds en gesocialiseerd grondbeleid.

Lees verder