Ledenvergadering 1 juni

De (online) ALV is gepland op donderdag 1 juni 2023. Op de agenda: de plannen en de begroting voor het komend jaar. Wil je een onderwerp inbrengen, laat het ons weten via info@energiesamengelderland.nl

Doorbreek de impasse

Oproep aan de leden van de Provinciale Staten voor meer wind en een pleidooi voor het doorbreken van de impasse van de Wespendief.