Gelderland op slot

Voorlopig geen aanvragen voor een aansluiting van (grootschalige) opwekprojecten, aldus de boodschap van Stef Aerts van Liander tijdens onze ALV. Gelderland zit net als veel andere provincies op slot. Het advies is wel om de potentiële projecten aan te melden bij Liander zodat het voor de netbeheerder inzichtelijk is wat er nog aan projecten aankomen.

Maar zijn er ook een ander oplossingen mogelijk dan afwachten?

Energie Samen Gelderland wil graag een Denktank / CoP opzetten om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Er zijn in de provincie al meer initiatieven om de netoverbelasting en curtailment van de opwekinstallaties maximaal te voorkomen.

Bijvoorbeeld in Loenen onderzoekt men de ontwikkeling van een virtuele energiecentrale (cVPP). Daarin wordt alle lokale opgewekte energie – zonnepanelen of andere duurzame energie-opwekkers – samengevoegd en centraal aangestuurd via een energiemanagementsysteem. Dit zorgt er voor dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd.

Past zoiets ook elders en kan dit ook op grotere schaal worden ingezet?

Meld je aan

Hierover willen we graag een Denktank/CoP opzetten. Heb je interesse om over dit vraagstuk van gedachten te wisselen, stuur een bericht via info@energiesamengelderland.nl