Regionale samenwerking

In het afgelopen half jaar zijn binnen een aantal Gelderse regio’s gesprekken gevoerd over de invulling van een regionale samenwerking.

Dit heeft het volgende opgeleverd:

  • een meerjarenplan voor een intensievere samenwerking tussen de energie coöperaties binnen de regio Arnhem-Nijmegen;
  • de oprichting van Energie Samen Noord Veluwe, door energiecoöperatie Noord-Veluwe.

Samenwerking als onderdeel van het versnellingsplan

Nu, halverwege ons werk aan het versnellingsplan, willen we de samenwerkingsvraag verdiepen. Op basis van de resultaten van de RES 1.0 en de daarin genoemde opgaven willen we, mét de coöperatieve RES-coördinatoren uit ieder van de RES regio’s, verkennen waar in het werken aan die regionale opgave ondersteuning nodig is, waar we elkaar als coöperaties kunnen versterken, en hoe we gezamenlijk het lokaal eigenaarschap in ieder van de RES’sen kunnen positioneren.

Bijeenkomsten

Een eerste bijeenkomst met de RES-coördinatoren is gepland. In februari zullen de regionale bijeenkomsten worden georganiseerd. Data worden binnenkort gemeld.