Klimaatplan provincie onvoldoende

In december 2020 ontvingen we het Klimaat- en beleidsplan van de provincie Gelderland. Deze versie van het klimaatplan is vooral nog een provinciaal beleidsstuk. Het is niet innovatief. Op belangrijke aspecten zelfs behoudend, terughoudend en vaag met een disclaimer dat het plan waarschijnlijk onvoldoende is om de ambitie van 55% CO2-reductie in 2030 te halen.

Lees onze reactie en adviezen