Eigenaarschap verduurzaming

Energie Samen Gelderland maakt zich hard voor een snelle verduurzaming van Gelderland. Onze inzet is om het eigenaarschap van die verduurzaming zoveel mogelijk in handen te geven van coöperaties en inwoners.

Daarom willen onder andere de succesvolle C.o.P.’s voortzetten en tegelijkertijd onze leden, inwoners en andere belanghebbenden helpen de doelen voor 2030 te halen.

Gelders Energieakkoord

In het Gelders Energieakkoord is afgesproken dat we in Gelderland in 2030 minimaal 8,3 TWh/jr aan duurzame elektriciteit opwekken. Het gaat om ongeveer €5 miljard aan investeringen vóór 2030. Ook op de thema’s energiebesparing, mobiliteit, landbouw en grondgebruik hebben we doelen die een echte transitie betekenen. Over 4-5 jaar moeten alle grotere projecten vergund zijn.

Versnelling vraagt om samenwerking

Omdat we moeten versnellen, moeten we ook extra alert zijn op ons doel om het eigenaarschap van die verduurzaming zoveel mogelijk te laten landen bij Gelderlanders. Daarom willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de Regionale Energie Strategieën en op regionaal niveau een sterke samenwerking tussen de leden coöperaties bevorderen.

Overzicht RES-regio’s in Gelderland (bron: Provincie Gelderland)

Neem contact op

Mocht je ideeën hebben of wil je namens jouw coöperatie graag meehelpen om dit vorm te geven, neem dan contact met ons op.

Documenten

  • Ambitiedocument. Energie Samen Gelderland, Arnhem 21 juni 2019
  • Versnellingsplan [LINK]