Provincie, zet in op lokaal eigendom!

ESG roept de provincie op om het realiseren van lokaal eigendom van de energievoorziening een centraal onderdeel te maken van het nieuwe Gelderse Klimaatprogramma. Samen met de gemeentebesturen zou het provinciaal bestuur intensiever en systematischer moeten inzetten op ondersteuning van de coöperatieve ontwikkeling en beheer van wind- en zonneprojecten.

Lees de bijdrage van Energie Samen Gelderland aan het Gelders Klimaatprogramma.