Reactie op Gelders beleid windenergie Veluwe

Een andere bescherming van de wespendief

Energie Samen Gelderland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp beleid over de aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe en de milieueffectrapportage.

In onze zienswijze pleiten we voor een andere invulling van de bescherming van de wespendief zodat we ook binnen onze provincie door kunnen met het ontwikkelen van windprojecten en duurzame energievoorziening. 

Zienswijze Energie Samen Gelderland (pdf / 5 pg)

Beperkt en onder voorwaarden windturbines

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt en onder voorwaarden windturbines toegestaan.

De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moeten wij ervoor zorgen dat deze vogelsoort blijft bestaan. Provinciale staten van Gelderland gaat vastleggen in beleid en in de omgevingsverordening hoe zij hiervoor gaan zorgen.

Voor alle informatie over het ontwerp beleid, ga naar Gelders beleid windenergie Veluwe op de website van provincie Gelderland.