Overzicht coöperatieve wind- en zonprojecten

In het overzicht van de coöperatieve wind- en zonprojecten in de regio Arnhem-Nijmegen(.xls) vindt u projecten die gerealiseerd of in voorbereiding zijn en projecten die nog op de tekentafel liggen. Het is een momentopname, opgemaakt in april 2023.

De gegevens komen van diverse bronnen en zijn door de betreffende energiecoöperaties aangevuld en gecheckt. In geval van gedeeld eigendom tussen een coöperatie en een commerciële partij wordt alleen het coöperatieve percentage meegerekend.

In het overzicht worden de projecten ook vergeleken met de afspraken in de Regionale Energie Strategie 1.0. van deze regio zoals die in de Voortgangsrapportage (.pdf) over deze RES 1.0. zijn te vinden.

De Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen stuurt de voortgangsrapportage op 1 juli 2023 naar het Nationaal Programma RES. Zij gebruiken het rapport ook om te kijken in hoeverre we op koers liggen om de doelstelling voor 2030 te halen.

Samensteller overzicht

John Hontelez
RES-vertegenwoordiger energiecoöperaties regio Arnhem-Nijmegen.
M. john.hontelez@gmail.com