Netcongestie in onze provincie

Op 10 januari 2024 vond in Provinciale Staten een rondetafelgesprek plaats over netcongestie. Aanvraag voor deze bijeenkomst kwam van CU, CDA, VVD, D’66, SGP.

Dit initiatief kwam na de aangenomen motie “Gelderland tijdelijk windstil” van 15 november 2023, waarin o.a. aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd “inzicht te geven in de problematiek van netcongestie voor/in onze provincie”.

Het ging in feite om een hoorzitting met experts van Liander, Tennet, Vereniging Duurzame Energie, Firan, Gelders Energie Akkoord, Oost NL, Watthub, CE Delft.

Lees het verslag van de rondetafel over netcongestie in provinciale staten Gelderland 10 januari 2024, gemaakt door John Hontelez, RES-coördinator energiecoöperaties regio Arnhem-Nijmegen