FLINCK, krachttraining voor Gelderse energiecoöperaties

Energie Samen Gelderland (ESG), Het Gelders Energieakkoord (GEA), Rabobank en de provincie Gelderland introduceren FLINCK, een samenwerking met als doel om méér Gelderse energiecoöperaties in hun kracht te zetten.

FLINCK staat voor de gebundelde coöperatieve kennis en ervaring, samengebracht in één overzichtelijk programma. In september 2024, starten we met een traject voor projectleiders en bestuurders van Gelderse windprojecten. Daarna volgen aanvullende trajecten voor zon, warmte, energielevering en systeembeheersing.

FLINCK versterkt de Gelderse energiecoöperaties

In de energietransitie zijn draagvlak en acceptatie van cruciaal belang. Energiecoöperaties spelen hierin een centrale rol door de verbinding te leggen tussen burgers, overheid, bedrijf en energietechniek.

Op die centrale rol moet een coöperatie zich goed voorbereiden.

Er zijn uitdagende factoren die de ontwikkeling van een sterke energiecoöperatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld de complexiteit van het energielandschap, beperkte opvolging door (jongere) bestuurders, het ontbreken van specifieke expertise en een versnipperd aanbod van kennis, om maar eens wat te noemen.

Met FLINCK werken we gezamenlijk en met ondersteuning van experts, aan een stevige positionering van onze Gelderse coöperaties in de volgende fase van de energietransitie.

Start programma Gelderse windprojecten – september 2024

✔coöperatief ondernemen✔praktijkgericht leren✔concrete resultaten

Het programma voor windprojecten bestaat uit acht modules die staan voor de stadia van elk energieproject.

MODULE 1 | Beleidsvorming
Beïnvloeding op drie beleidsterreinen: ruimtelijk beleid, klimaatdoelstellingen en participatiebeleid.

MODULE 2 | Coalitievorming
Hoe kom je tot een goede samenwerking en overeenkomsten met ontwikkelaars, grondeigenaren en bevoegd gezag?

MODULE 3 | Start ontwikkeling
Hoe kom je tot ruimtelijke medewerking, welk onderzoek is nodig en welke koppelkansen wil je gelijk meenemen?

MODULE 4 | Wijziging bestemmingsplan
Welke stappen ga je zetten? NRD, alternatieven, zienswijzen, bezwaar en beroep, kosten, omgaan met de omgeving.

MODULE 5 | Vergunning
Coördinatie, Water, Natuur.

MODULE 6 | Voorbereiding bouw
Ontwerpen van Balance of Plant: elektrisch, aanbesteden, SDE, turbines, verkeersplan, netaansluiting, financiering, energiegemeenschap en natuurlijk werving van eigen vermogen

MODULE 7 | Bouw
Welk team heb je nodig? Fasen in de bouw, commissioning en oplevering

MODULE 8 | Beheer en exploitatie
Operationeel en contractbeheer, optimalisatie, curtailment, directe levering, flexcontracten, omgeving en betrokkenheid leden.

Meer weten over het programma?

FLINCK biedt energiecoöperaties de kennis en ondersteuning die bijdraagt aan het realiseren van ambities. Ben je betrokken bij een energiecoöperatie en wil je meer weten over het programma in het algemeen of over de modules voor de windprojecten in het bijzonder, stuur ons een bericht.

Partner worden van FLINCK

Deel je onze missie om de coöperatieve energietransitie te versterken? Dan nodigen we je van harte uit om partner te worden van FLINCK. Met een breed scala aan marktpartijen kunnen we de krachten bundelen en samen met energiecoöperaties onze doelen realiseren.

Een partnerschap houdt in:
  • Toegang tot de nieuwste kennis en ervaring op het gebied van de coöperatieve Energietransitie.
  • Samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties en energiecoöperaties.
  • Bijdragen aan lokale initiatieven en bottom-up projecten in een vroeg stadium.
  • Deel uitmaken van een netwerk van experts en professionals dat zich inzetten voor een groenere wereld.

Meer weten over de mogelijkheden voor een partnerschap van FLINCK, neem contact op met
Judith van de Geer. Mail: judith@energiesamengelderland.nl