Gemeenten cruciaal bij lokaal eigendom

Onderzoek uit 2022 over de ontwikkeling van lokaal eigendom moet gemeenten richting geven. De RES coördinatoren in de regio Arnhem Nijmegen die het onderzoek hebben uitgevoerd, komen tot vijf aanbevelingen.

Aanbevelingen voor gemeenten

De energietransitie slaagt alleen als alle geledingen van de samenleving samenwerken: overheid, bedrijven, ondernemers, burgers. Energiecoöperaties zijn een concrete vorm van deelname van burgers.

Volgens de onderzoekers moet de politiek de regie houden en zijn Energiecoöperaties ondersteunend. Want de coöperaties leveren kwaliteit en zoeken naar rendement binnen randvoorwaarden als milieu-impact en acceptatie van de omwonenden.

Het is belangrijk dat energiecoöperaties betrokken zijn bij projecten vanaf het begin, niet alleen omdat dan de lokale inpassing vanaf het begin hoog op de agenda staat, maar ook omdat dan voorkomen wordt dat een coöperatie enkel als belegger (i.t.t. ontwikkelaar) wordt beschouwd.

Lees het volledige onderzoek en de concrete aanbevelingen voor gemeenten.