Ledenvergadering 1 juni

De (online) ALV is gepland op donderdag 1 juni 2023. Op de agenda: de plannen en de begroting voor het komend jaar. Wil je een onderwerp inbrengen, laat het ons weten via info@energiesamengelderland.nl

Doorbreek de impasse

Oproep aan de leden van de Provinciale Staten voor meer wind en een pleidooi voor het doorbreken van de impasse van de Wespendief.

Regionale samenwerking

Energie Samen Gelderland werkt aan sterk lokaal eigenaarschap en actieve regionale samenwerking tussen de coöperaties en de RES-regio’s.

Gelderland op slot

Gelderland op slot vanwege netcongestie. Afwachten of zijn er oplossingen? Meld je aan voor onze Denktank via info@energiesamengelderland.nl